ЗОРА 2000 ООД

Профил:
Член на НСНИ от 2000 г.
 
Компанията е създадена през 2000 г. и предоставя на своите клиенти посредничество при сделки с недвижими имоти. Съдейства при операции с недвижими имоти и земеделски земи. Предлага консултации и управление на имоти, консултации по инвестиционни проекти, проектиране и въвеждане в експлоатация на обекти, съдействие при кредитиране на покупка на недвижими имоти.
Седалище - гр. Враца. 
Развива дейност на територията на страната.
 
Контакти:
Тел.: 092 663 329
Тел./ факс: 092 663 026
e-mail: agentzia_zora@abv.bgimot_zora@abv.bg