ЕТ "ДОМ-КО - Благой Вакарелов"

Профил:

Фирма „Дом-ко” е основана през 2002 година и още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост.Компанията предлага широк спектър от услуги свързани с недвижимости:
• Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти
• Посредничество при отдаване и наемане на недвижими имоти
• Пълно съдействие и проучване за получаването на банкови кредити, за закупуване на имоти.
• Управление на имоти.
• Инвестиционно консултиране
• Правни консултации във връзка с водените сделки
• Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.
• Организиране и посрещане на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти.
Мисия на фирмата е конкурентоспособност чрез непрекъснато развитие и усъвършенстване на предлаганите услуги.

Контакти:
+359 34 46 02 64
+359878688860: +359878688870
e-mail: office@dom-ko.com