ЕЛИОН ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2007 г.

Фирмата е регистрирана през 2000г. Осъществява дейността си на територията на Западна България, основно в Пернишкия регион. Извършва посреднически услуги в сферата на сделки с недвижима собственост, наемни отношения, подготвя документи и съдейства за отпускане на банкови кредити при покупка на недвижими имоти. Посредничи при покупко-продажби на жилищни, бизнес имоти, парцели, земеделски земи. Коректност и компетентност са основните принципи, заложени при работата с клиентите на фирмата, с цел постигане на добър имидж и доверие от страна на клиентите и партньорите в бизнеса, което мотивира към постоянно обучение и усъвършенстване във фирмената практика.

Контакти:
Тел.: 076 592 392
e-mail: eliyon@abv.bg