ЕВРОИМОТ ЕООД

Профил:
Член на НСНИ: от 2010 г.
 
ЕВРОИМОТ ЕООД е създадена през 2008 г. и работи на територията на територията на София град и София-област.
Извършва посреднически услуги при операции с недвижими имоти, предлага юридически консултации, както и оценка на имоти от лицензиран оценител.
 
Контакти:
Т: 02/495-8888, 02/496-8888
М: 0878/966 577