ДОМОСС ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2013г.
 

Фирмата е създадена през 2012г. и предлага постреднически услуги при покупко – продажба на недвижими имоти, при отдаване – наемане на имоти, правно обслужване – работи с утвърден в тази сфера адвокат, практикуващ предимно в областта на вещното и облигационно право – едно достъпното партньорство, създадено за улеснение и сигурност на клиентите.
Съдействие при:
- Помощни планове за допълване и/или изменение на кадастъра;
- Подробни устройствени планове за промяна предназначението на земеделски земи;
- За разделяне и обединяване на поземлени имоти в регулация;
- За уреждане на регулационни сметки между съседни имоти, изменение на режима на застрояване;
- Необходимите документи за възстановяване/признаване правото на собственост върху наследствени имоти, попадащи в зони по §4 от ЗСПЗЗ;
- Извършване на реституционни производства за възстановяване правото на собственост на земеделски земи и гори, включително и представителство пред съд;
- Съдействие при уреждане на отношенията в режим на етажна собственост.

Агенция ДОМОСС предлага услугите си предимно в гр. Благоевград и региона.

 

Ако търсите имот, заявете го при нас - ние ще го открием вместо вас!

Контакти:
Т: 073/ 88 65 99
М: 0877 237 799
Е: info@domoss.bg