ДЕДОВ ИМОТИ ( ФИГ ДЕДОВ ЕООД )

Профил:

Член на НСНИ: от 2009 г.

ФИГ ДЕДОВ ЕООД е създадена през 1994 г. и е фирма за посредничество при покупко-продажба на недвижима собственост, посредничество при отдаване под наем на недвижими имоти; консултиране в областта на недвижимите имоти, маркетингови проучвания и анализи, представителство на собственици и управление на имоти, оценки на недвижими имоти. Работи с жилищни имоти, търговски площи, ваканционни имоти, поземлени имоти, сгради, офиси, обекти за стопанска дейност и др. Компанията е с добре изградена структура - професионален екип от опитни брокери на недвижими имоти с доказани знания и посредническо-консултантски умения, отлична правна грамотност, обособени административни звена. В търсене на нови пазари фирмата остава лоялна към клиентите си - от физически лица до големи български и чуждестранни компании.

Контакти:
Тел.: 042/ 60 46 68
e-mail: office@dedovimoti.com