ДАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Профил:

Един от учредителите на НСНИ

Компанията е създадена през 1990 г. и работи предимно в района на София. ДАР ИНЖЕНЕРИНГ е инвеститор и изпълнител в строителството на жилищни и търговски сгради.
• Посредничи при сделки с жилищни, търговски, промишлени имоти, земя за строителство имоти, продажби и отдаване под наем;
• Оценки на недвижими имоти;
• Управление на недвижими имоти;
• Консултантска дейност при реализация на проекти в строителството;
• Ремонтна дейност.
Мисия на компанията е да извършва висококачествено и съвременно строителство и да предоставя компетентни и акуратни услуги в сферата на дейността си.

Контакти:
Тел.: (+359) 2 963 43 05
Факс: (+359) 2 963 11 80
e-mail: daring@dir.bg