ГАМА (КИАА ЕООД )

Профил:
Член на НСНИ: от 2008 г.

ГАМА е създадена през 2001 г. и работи с всякакъв тип недвижимо имущество. Предоставя на своите клиенти посреднически и консултантски услуги при:
• Покупко-продажба на недвижими имоти;
• Наеми;
• Управление на недвижими имоти.

Контакти:
Тел.: 052/ 655 771
Факс: 052/ 645 093
e-mail: gama_imoti@abv.bg