ГАЛ-КОНСУЛТ ООД

Профил:
Член на НСНИ: от 1997 г.

ГАЛ-КОНСУЛТ ООД е създадена през 1995 г. и работи в района на Благоевград и Благоевградска област, област Кюстендил и София-град. Занимава се с:
- посредничество при сделки с недвижими имоти;
- оценяване на недвижими имоти.
Работи с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица - земеделски земи, парцели, жилищни, нежилищни.

Сделка – винаги, но не на всяка цена.

Контакти:
Тел./ факс: 073/ 88 55 00
e-mail: galconsult@abv.bg