БОРСА ИМОТИ ЕООД

Профил:

 

Фирмата е съучредител на НСНИ.
 

„Борса Имоти” ЕООД e учреденa през 1992 г.. Предмет на дейност на фирмата е посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности.

„Борса имоти“ ЕООД е една от водещите агенции за недвижими имоти в Северозападна България, която повече от 20 години успешно взема участие в пазара на имоти на територията на гр.Враца, Монтана, Видин и София. Фирмата посредничи при сделки с недвижима собственост, управлява имоти, участва в приватизационни сделки, извършва строителство, изготвя и реализира проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрение, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти, а също и извършва адекватен анализ на пазарните тенденции свързани с недвижими имоти.
Фирмата е съучредител на „Националното сдружение за недвижими имоти“ (НСНИ) в България.

 

Контакти:

Офис „Централен“:
Тел.: + 359 92 661686, 661886, 624402
Факс: + 359 92 623400
Моб.: 0888/ 261981
e-mail: info@borsaimoti.com
 

Офис „Агенция имот“:
ул.“Иванка Ботева“ 10, гр.Враца
Тел.: + 359 92 626558
 

Офис „София“:
ул.“Цар Самуил“ 103, гр.София
тел. + 359 2 9833790