БИ ЕНД ЕЙЧ ЗЕМЯ ЕООД

Профил:

Фирмата е създадена през 2003 г. и е една от утвърдените в България, която работи в цялата страна в пълен обхват на строителното предприемачество, посредничеството при покупко-продажби, правни услуги, управление на собствеността и оценките в областта на недвижимите имоти.
Дружеството има опит във всички сегменти на пазара на недвижими имоти в България и региона на Югоизточна Европа и предлага пълна гама от услуги в областта на недвижимите имоти и строителното предприемачество.

Предоставя на български и чуждестранни инвеститори за реализацията на техните проекти за покупка на поземлени имоти и земеделска, като осъществява всички необходими дейности по тяхното регулиране и създаване на възможността за тяхната експлоатация.

В услуга на инвеститорите, управление на проекти
Нашият елитен екип специалисти в инвестиционните покупки виждат в перспектива, за да анализират как придобиването на имущество и разпореждането със собствеността, повишава доходността на финансовия портфейл на клиентите ни.
Изработване на концепция, бизнес план, проектиране и дизайн, организиране на търгове за изпълнение, строителство и продажба.

гр.София, бул. Македония №10
www.bhre.bg
office@bhre.bg
+359 2 980 54 10
+359 887 714 694