ББФ EООД

Профил:

 

Член на НСНИ от 2000 г.
 
ББФ ЕООД е регистрирана през 1995 г. и предлага своите услуги на територията на София, Варна, Русе, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Габрово, Смолян и Стара Загора.
Дружеството е специализирано в операции свързани с офисни площи, помещения за магазини и ресторанти.
ББФ ЕООД съхранява, опазва, стопанисва и управлява недвижимите имоти, собственост на дружеството, по най-благоприятния за съдружниците начин, гарантиращ постигането на търговска печалба.
 
Професионално управление при оптимизиран цикъл, гарантиращ устойчиво развитие на компанията!
 
Контакти:
Тел.: 02/ 952 17 57