АТИКА ЕООД

Профил:
Член на НСНИ: от 2007 г.

АТИКА ЕООД е създадена през 1996 г. и работи с всички видове имоти. Агенцията извършва:
• оценки;
• управление на имоти;
• посредничество при сделки;
• покупко-продажба;
• наемане и отдаване.
Кантората работи основно в района на град Русе.

Контакти:
Тел./ факс: 082 830 146
e-mail: atika.stt@gmail.com