АНРИ 8 ООД / ANRI ESTATE /

Профил:

Агенция за недвижими имоти „Anri Estate“ е основана през 2005г. и още от създаването си има амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От самото си учредяване агенцията има за цел да работи с широк кръг клиенти, като се стреми да покрива всички сегменти на пазара на недвижими имоти.
Anri Estate има отлични консултанти, които са специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Благодарение на своята амбиция, квалификация и опит нашият екип Ви предлага качествени услуги при осъществяване на сделките с недвижими имоти, инвестиционно и проектно консултиране и ипотечно кредитиране..
Фирмата работи дълготрайно с над 50 строителни фирми. Консултантите от ”Ново строителство” работят по схема и начин, съобразена с отделната строителна компания и се придържат към установените правила на съответният предприемач.
Коректността и лоялността на „Anri Estate“ към нейните партньори е запазен знак на работа и търсен резултат.
Нашите брокери са специализирани в обслужването на клиенти за всеки сегмент от пазара на недвижими имоти в България.
Anri Estate предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти:
• Посредничество при покупка на недвижим имот.
• Посредничество при продажба на недвижим имот.
• Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот.
• Посредничество при наемане на недвижим имот.
• Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти.
• Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти.
• Правни консултации във връзка с водените сделки.
• Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.
• Доверително представителство на клиенти пред държавни и общински органи и институции по въпроси, свързани с придобиването на недвижими имоти в България.
Нашият стил
Нашият почерк е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес. Агенцията ни разполага със собствена информационна система за управление на база- данни от недвижими имоти. Основният сайт на компанията - www. anri.bg предоставя подробна информация и богат снимков материал за всички наши проекти и печели все повече нови посетители.

Нашите предимства:
• професионалното и отговорно отношение към работата.
• добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни хора.
• отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни.
• гарантираната юридическа защита за нашите клиенти.
• доброто ни име.
Най-новият ни избор за професионално развитие и стремеж да бъдем агенция за недвижими имоти по световен модел е желанието ни да бъдем част от НСНИ.
От новото ни членство очакваме професионални контакти, успешно сътрудничество с колегите от бранша и заедно всички да променим средата на работа и живот в България.

Контакти:
София бул. Витоша 62, вх. А, ет. 3, ап. 12 п.к.1463
Тел.(+359 2) 851 88 38,
Факс: (+359 2) 951 66 03
GSM 088/9776766
e-mail: info@anri.bg