АНДРОМЕДА ООД

Профил:
Член е на НСНИ от 1997 г.
 

Фирмата е създадена през 1994г. и работи в няколко направления:
- Посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти;
- Отдаване и наемане на недвижими имоти, управление на имоти;

- Оценки - апартаменти, цели предприятия, машини и други;
- Консултации, изготвяне на документи за сделки, съдействие при банково кредитиране, изготвяне на правни становища и други.
Фирмата е приета като индивидуален член на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) от 01.09.1997 год. с издаден Лиценз №130 от Браншовата Лицензионна комисия при НСНИ. АНДРОМЕДА ООД е сред учредителите на Регионалното сдружение към НСНИ - гр.Плевен и негов редовен член. В момента Ангел Иванов /съдружник в дружеството/ е избран за председател на структурата на НСНИ в гр. Плевен, за първи мандат.
През годините собствениците на фирмата, както и нейните служители взимат участие в семинари организирани от НСНИ с български и чуждестранни лектори с цел повишаване на квалификацията на работещите в сферата на недвижимите имоти, някои от които са:
- Семинар "Управление на собственоста. Брокерски техники" - НСНИ 11.10.1999 год.;
- Семинар "Етика на печелившия бизнес. Маркетингови стратегии в търговията с недвижими имоти" - НСНИ 02.02.2000 год.;
- Семинар "Психология на управлението" - НСНИ 31.03.2000 год.;
- Сертификат "Основни принципи за оценка на зем. земи и трайните насаждения в тях"- НСНИ - 09.07.2004 год., както и много други !
Служителите на фирмата имат успешно завършен курс за обучение проведен от НСНИ в три нива, също така и сертификати от проведени обучения "Водене на преговори & Безнес етикет" през 2008 год. и Удостоверения за успешно преминато обучение в шест модула по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с предмет "Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията" проведен от НСНИ през 2009 година.
АНДРОМЕДА ООД е съдружник в Консорциум ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД - създаден с цел да отговори адекватно на новите условия и изисквания на пазара на недвижимите имоти в България. Консорциумът е първото по рода си в България дружество, изградено от утвърдени и действащи на пазара повече от 15 години фирми за недвижими имоти, като на този етап разполагаме с работещи офиси във всички големи градове на територията на Република България

 
Контакти:
Тел.: +359 64 80 48 58
Мобилен тел. : 0888 664 748; 0888 099 931