АЛДИНА ООД

Профил:
Член на НСНИ: от 2008 г.

Фирмата работи в района на Перник и София и техните области. Предлага консултантски услуги, организация и про- веждане на цялостна подготовка и посредническа дейност във връзка с покупко-продажбата, отдаване и наемане на недвижими имоти. Работи с апартаменти, къщи и вилни имоти, парцели, бизнес имоти.
С цялата си дейност и присъствие на пазара на имотите агенцията се стреми да утвърди мястото и необходимостта на професията ни чрез висока компетентност и коректност в отношенията клиент-посредник. Това се получава само чрез ясно регламентиране на правила на работа, съобразени с конкретните специфики на динамично променящите се условия на този пазар, индивидуален подход и дискретност.

Вашият дом е при нас!

Контакти:
Тел.: 076 60 03 01
e-mail: aldina_imot@abv.bg