АГРОМАРК ЕООД

Профил:

Член на НСНИ: от 2000 г.

АГРОМАРК е агенция за недвижими имоти, обслужваща цялото Северно Черноморие. С дългогодишна си практика АГРОМАРК успешно се е наложила като надежден и отговорен партньор в бизнеса с недвижимите имоти. АГРОМАРК е пълноправен член на НСНИ и е част от „Консорциум Имоти Груп“. Основната цел на агенцията е професионално и качествено обслужване на клиентите с грижа и защита на интересите им и гарантиране на сигурността в целия процес на сделката:
• покупко-продажба на имоти
• отдаване и наемане на имоти
• геодезическо проектиране и измерване
• оценка на имоти
• промяна предназначение на имоти
• управление на имоти и проекти.
АГРОМАРК има утвърдени контакти със специалисти, които осигуряват съпътсващите услуги при и след покупко-продажбата на недвижим имот: адвокати, кредитни консултанти, нотариуси, проектанти, архитекти, геодезисти, строители, преводачи.

 

Контакти:

Моб.: 0884 781046
e-mail: e_mor@mail.bg