АГЕНЦИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ГРАДЕВ ООД

Профил:

Член на НСНИ: от 1996 г.

Фирмата е регистрирана през януари 1996г. и е специализирана в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти. Екипът е сформиран от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит. Главната задача на всички служители е да осигури спокойствие и сигурност на клиентите, както и защита на техните интереси. Основната цел на фирмата е да предложи професионални услуги във всички сегменти на недвижимите имоти.

Услугите които предлага фирмата :

  •  - посредничество на търговски площи;
  •  - посредничество на офис имоти;
  •  - имоти с жилищно предназначение;
  •  - индустриални  и логистични имоти;
  •  - пазарни проучвания и консултации;
  •  - кредитно консултиране;
  •  - управление на собственост;

Предимства на фирмата са натрупания опит, дългогодишната база данни с информация и собственa офис база с отлични условия за работа.

Контакти:
Тел. 082/ 82 11 19
Факс 082/ 82 11 16
e-mail: gradev.ruse@abv.bg