АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

Профил:

Член на НСНИ: от 1997 г.

„Агенция България“ ООД е създадена през 1992 г. от действащи адвокати. Фирмата е член на НСНИ от декември 1997 г. с издаден тогава лиценз 146, подписан от тогавашния председател на НСНИ Наско Атанасов и председателя на БЛК Страхил Иванов. Дейността на „Агенция България“ е основно на територията на град София, като предоставя пълната гама услуги в областта на търговията с недвижими имоти. Поради качеството си, че е част от голяма адвокатска кантора, цялата дейност на агенцията е обезпечена с професионална юридическа подкрепа.

Контакти:
Тел.: 02 9813362, 02 9819570
e-mail: agencybulgaria@mail.orbitel.bg