За нас

История и постижения

 

През 1992 г., 30 фирми за недвижими имоти създават Сдружение “Недвижими имоти”, с което заявяват своето желание да установят на родния пазара на недвижими имоти правилата за етичен и законосъобразен бизнес, в защита интересите на клиента и държавата. На 31 май 1995г. е създаден първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти, който регламентира отношенията на партньорство и бизнес в създадената нова професионална общност. 
 
Дейността на НСНИ, в първите години след създаването си, цели постигането на законосъобразен, открит и етичен бизнес с недвижими имоти в България. Още тогава се утвърждава идеята за регламентация на бранша, която да защити професионално работещите на пазара компании, крайния потребител и държавния фиск. 
През 1999 г. НСНИ организира подписка, с която професионалната общност и обществеността се обръщат към държавата с искането за създаване на нормативен ред за регламентация и лицензиране на дейността на фирмите брокери на недвижими имоти.
 
Развитието на организацията в периода 2002-2003 година е свързано с преосмисляне на целите и акцент върху действията свързани с общественото признаване на професията, прилагането и утвърждаването на  международни добри практики в нея. 
В периода 2002г.-2003г., за нуждите на държавните институции, Сдружението създава първия доброволен публичен регистър на професията, в който се включват 350 от 1000 действащи агенции за недвижими имоти на родния пазар. 
 
Авторитетът на НСНИ нараства и през 2000 година организацията става член на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, 2002 г. става член и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, за да може още по-пълноценно да представлява интересите на своите членовете и бранша пред държавата и институциите.
 
НСНИ участва в Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който през 2010 година въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.
 
Членовете на НСНИ са представени в професионалните бизнес мрежи на FIABCI, CEREAN, C.E.I. и NAR. НСНИ е домакин на значими за професионалната общност международни форуми:
•2002г. Международна конференция на CEREAN - първото международно събитие за професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
• 2006 г.  Европейски конгрес на FIABCI и 12-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 400 участници от страната и чужбина; 
• 2010г. Международна конференция за въвеждането на европейския стандарт за услугите предоставяни от брокерите на недвижими имоти;
професионалисти по недвижими имоти организирано в България;
• 2012 г.  Европейски конгрес на FIABCI и 17-та годишна конференция на CEREAN - събитие с над 150 участници от страната и чужбина; 
 
Награди
 6.11.2003 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП, за въвеждането на добри бизнес практики в работата на брокерите на недвижими имоти в България.
 
 7.12.2010 г.- Почетна грамота и статуетка "Хермес“ на БТПП за заслуги в развитието на сектора на недвижимите имоти съобразно европейските стандарти  и модели.
  • 23.11.2012г.- Почетна грамота и почетен знак на БТПП за дългогодишно активно членство и браншова дейност.
 
Постижения
1995г.- създава първия Етичен кодекс за търговия с недвижими имоти;
2002г.- постига намален  патентен данък за агенциите за недвижими имоти;
2002г.- създава първия доброволен публичен регистър на професията;
2003г.- отстоява включването на професията „брокер на недвижим имот” в Единния класификатор на професиите с фиксирани осигурителни прагове;
2003г.- създава първия доброволен индекс на недвижимите имоти в страната REMI;
2010г.- участва в работата на Технически комитет N95 на Българския институт за стандартизация, който въведе в България Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733;
2012г.- предложение за създаване на Закон за дейността на брокерите на недвижими имоти в България;
 
Председатели

Христо Бойков      1991 - 1993г.     

Валери Левиев     1994 - 1995г.

Анастас Захариев 1995 - 1996г.     

Страхил Иванов    1996 - 1997г.

Наско Атанасов    1997 - 2000г.     

Христо Бойков      2000 - 2002г.

Орлин Владиков    2002 - 2004г.     2005 - 2007г.

Лъчезар Искров    2007 - 2009г.     2009 - 2011г.

Иван Велков          2011 - 2013

Ирена Перфанова  2014 - до момента