Минали събития

01.10

Програма валидиране на знания и умения

01.06

Програма валидиране на знания и умения

01.04

01.03

Програма валидиране на знания и умения

01.02

Програма валидиране на знания и умения

31.10

19.09

Програма валидиране на знания и умения

25.04

Програма валидиране на знания и умения

11.04

Програма валидиране на знания и умения

21.03

Програма валидиране на знания и умения

07.03

Програма валидиране на знания и умения

06.12

Програма валидиране на знания и умения

07.08

23.07

Семинари

25.06

17.01