ЮБИЛЕЕН ФОРУМ - ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - 25 ГОДИНИ НСНИ

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

 

 

ПОКАНА
ЗА ТЪРЖЕСТВЕН ФОРУМ
СЪС СТАТУТ НА ОТКРИТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

от НСНИ, със седалище и адрес на управление и за кореспонденции:
гр.София, бул. Патриарх Евтимий №36А, БУЛСТАТ 000682469

 

Уважаеми колеги, партньори и приятели на НСНИ,
Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ има удоволствието да ви покани да вземете участие в ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН ФОРУМ организиран по случай 25-та годишнина на Организацията. Форумът е открит за всички агенции за недвижими имоти, партньори на НСНИ и медии. За членовете на НСНИ във връзка с вземане на решения по т.3 от дневния ред от форума се изпълнява процедура за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ от УС на НСНИ на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението.

На ЮБИЛЕЙНИЯ ФОРУМ са поканени да присъстват като официални гости представители на държавни и обществени институции, министерства, АГКК, КЗП, КЗК, КЗЛД, Нотариална Камара, Камара на строителите в България, Българска търговско промишлена палата, КРИБ, ФИАБЦИ-България, банки, медии и др.

ФОРУМЪТ ще се проведе на 6 април 2017г. от 13.30 часа в ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, зала „СЕРДИКА“- гр.София, пл. „Света Неделя“ №5.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОГРАМА:

10.00 – 13.00 ВИДЕО МАРКЕТИНГ И NLP СЕМИНАР
“СТРУКТУРАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ – КЪДЕ И КОГА ДА НАТИСНЕМ БУТОНА НА КЛИЕНТА“
Лектор: Стоян Гочев – Международен сертифициран NLP лектор, корпоративен коуч за прилагане на NLP практиките в търговския процес , 15 години опит в сферата на консултациите и продажбите. / *такса участие /
“ВИДЕО И ON-LINE МАРКЕТИНГ – НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ПРОДАВАТ“
Лектор: Любомира Любенова – специалист реклама и маркетинг, уъркшоп трейнър, Агенция за интернет реклама MEDIA START

13.30 – 15.30 ПЪРВА ЧАСТ
1. Приветствия, спомени и дискусии с бившите председатели на НСНИ, официалните гости – представители на обществени институции и партньори
2. Презентация на актуализирано предложение за проект за регулативно-регистрационен режим при търговията и посредническата дейност при сделки с недвижими имоти.
Дискусии, предложения и гласуване на изложената концепция чрез анкетни анонимни бюлетини.
*Гласуването ще се проведе в две запечатани урни – за членове и за не членове на Сдружението, само представители на агенции за недвижими имоти.
3. Презентация на съдържанието на Новия Етичен професионален кодекс на НСНИ / обявено начало 15.00 часа /
Дискусии, предложения и гласуване чрез бюлетини.
*Гласуването ще се проведе чрез запечатана урна – само за членове на Сдружението с право на глас съгласно Устава на НСНИ. Тези от тях, които ще се присъединят към форума само в частта свързана с взимане на решения по тази точка ще получат свободен достъп до залата, за да упражнят своето право на глас и становище.

15.30 – 15.50 КАФЕ ПАУЗА

15.50 – 18.00 ВТОРА ЧАСТ
4. Презентация на Правилата за вписване в доброволен Професионален регистър на агенциите за недвижими имоти в България
5. Презентация на Проект за национален MLS / Multi Listing System / за професионално сътрудничество между агенциите за недвижими имоти при работа с ексклузивни договори - концепция, правила и етични норми, визия, финансиране
6. Обявяване на резултатите от проведеното гласуване в ПЪРВА ЧАСТ
7. Заключителна част

18.00 – 22.00 ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ
Честит рожден ден!
Забавна музикална програма,
DJ Ивайло
вечните хитове с рок трио „ФОКУС“,
награди, признания и много забавни откровения и добро настроение.

 

Участието във ФОРУМА изисква предварителна регистрация и заплащане на такса за участие.
ТАКСА УЧАСТИЕ ЮБИЛЕЕН ФОРУМ И ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ БЕЗ СЕМИНАР: 50 лева без ДДС
ТАКСА УЧАСТИЕ ЮБИЛЕЕН ФОРУМ И ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ СЪС СЕМИНАР: 75 лева без ДДС
ТАКСА УЧАСТИЕ САМО В СЕМИНАР: 35 лева без ДДС

Срок за регистрация и плащане: 31 март 2017г.
гр.София, 7 март 2017г.
Председател и членове на УС на НСНИ

За регистрация
Анастасия Велева
Мениджър политики и бизнес развитие

Мариана Хлибова
Финансов координатор

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION

бул."Патриарх Евтимий" 36А, София 1000 36A 
Patriarh Evtimii Blvd. 1000 Sofia
P: +359 2/980 1470
F: +359 2/988 6891
E: office@nsni.bg
W: www.nsni.bg

 

С финансовата подкрепа на:

С медийната подкрепа на: